Ketua                    :  Yth. Sdr. H. JUNIARSO RIDWAN

Wakil Ketua           :  Yth. Sdr. H. RIZAL KHAIRUL, SIP., M.Si

Sekretaris              :  Yth. Sdr. H. WAWAN MOHAMAD USMAN, SP.

Anggota               :

  1. Sdr. H. EDWIN SENJAYA, SE., MM.
  2. Sdri.Hj. NENDEN SUKAESIH
  3. Yth. Sdr. DEAVY AMUKTI PALAPA