Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terdiri dari 12 orang, antara lain :

Ketua
:Yth.Sdri. RIEKE SURYANINGSIH, SH
Wakil Ketua
:1. Yth.Sdr.SUTAYA,SH., MH
2. Yth.Sdr.H.R IWAN DARMAWAN
3. Yth.Sdr. WILLY KUSWANDI
Sekretaris
:Yth.Sdr.ARIES SUPRIATNA, SH., MH
Wakil Sekretaris :Yth.Sdr.FOLMER SISWANTO MARUHUM SILALAHI,ST
Bendahara
:Yth.Sdr.HERMAN BUDIYONO,SE
Anggota
:1. Yth.Sdr.H.ISA SUBAGDJA
2. Yth.Sdr.RIANTONO,ST., M.Si
3. Yth.Sdr.ACHMAD NUGRAHA DH, SH
4. Yth.Sdr.H.KUSMANA
5. Yth.Sdr.TROYADI GINANDA LUKAS, S.SOS
  Share on facebook
  Facebook
  Share on google
  Google+
  Share on twitter
  Twitter
  Share on whatsapp
  WhatsApp
  Share on print
  Print