Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

logo_partai_keadilan_sejahtera.gif

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terdiri dari 6 orang, antara lain :

Ketua:Yth.Sdr.TEDY RUSMAWAN,AT.,MM
Wakil Ketua:Yth.Sdr.Ir.H.ENDRIZAL NAZAR
Sekretaris:Yth.Sdr.YUDI CAHYADI
Anggota:1. Yth.Sdr.HARU SUWANDHAHARU,S.S.i.,M.Si
2. Yth.Sdr.TEDDY SETIADI,S.Sos
3. Yth.Sdr.SALMIAH RAMBE
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print