Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

logo_partai_keadilan_sejahtera.gif

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terdiri dari 6 orang, antara lain :

Ketua : IMAN LESTARIYONO, S.Si
Wakil Ketua : IWAN HERMAWAN, S.E., Ak
Sekretaris : SANDI MUHARAM, SE.
Anggota :

  1. Yth. Sdr. H. TEDI RUSMAWAN, AT., MM.
  2. Yth. Sdr. YUDI CAHYADI
  3. Yth. Sdr. KHAIRULLAH, S.Pd.I
  4. Yth. Sdr. AGUS SALIM
  5. Yth. Sdr. Hj. SALMIAH RAMBE,S.Pd.I
  6. Yth. Sdr. H. AGUS ANDI SETYAWAN, S.Pd.I
  7. Yth. Sdr. Hj. SITI NURJANAH, S.S
  8. Yth. Sdr. H. ANDRI RUSMANA, S.Pd.I
  9. Yth. Sdri. drg. SUSI SULASTRI
  10. Yth. Sdr. H. ASEP MULYADI
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print