Fraksi Partai Nasional Demokrat

00nasdem

Fraksi Partai Nasional Demokrat terdiri dari 5 orang, antara lain :

Ketua:Yth.Sdr.UUNG TANUWIDJAJA,SE
Wakil Ketua:Yth.Sdr.DUDY HIMAWAN,SH
Sekretaris:Yth.Sdr.RENDIANA AWANGGA
Anggota:1. Yth.Sdr.ASEP SUDRAJAT
2. Yth.Sdr.ASEP WAHYUDIN,S.Ag (PKB) Partai Kebangkitan Bangsa
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print